Welcome To Noric Atelier

Kiến trúc là gì? Kiến thức bao nhiêu là đủ để có thể am hiểu về kiến trúc, để có thể đủ sức cuộn tròn một tập giấy và đóng nó vào thực tế khi công trình để đời của bạn xuất hiện. Thôi hỏi thôi suy nghĩ mà hãy đọc và tìm hiểu, đi và khám phá, nhìn và cảm nhận vì không chỉ riêng kiến trúc mới cần đến kiến thức. Một khi đã sống là ta cần kiến thức để tồn tại. Gắn những kiến thức lên đây và gỡ những kiến thức khác xuống để lắp đầy lỗ trống trên trán

Founder - Architect

Phạm Quân

Founder – Architect
Vice President

Lê Thành Nhân

Vice President
Chief of Design

Bùi Thanh Sang

Chief of Design
Chief of Finance

Nguyễn Thanh Lộc

Chief of Finance